Informacje, misja firmy, historia, struktura zarządu - GS Wilamowice

Dowiedz się więcej na nasz temat

O nas

Fundusze Unijne
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wilamowicach zrealizowała projekt pt.
"Wdrożenie aplikacji wspomagającej biznes typu B2B", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B).

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 

Firma Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

 zrealizowała projekt pt.

Uruchomienie internetowego kanału sprzedaży szansą na sprostanie tendencjom rynkowym

 Wartość projektu wynosi 170 478,00 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania 69 300 PLN.

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013