Informacje, misja firmy, historia, struktura zarządu - GS Wilamowice

Dowiedz się więcej na nasz temat

O nas

Bieżąca działalność

"Misją firmy jest dostarczenie klientom dobrych jakościowo towarów w atrakcyjnej cenie przez miłą obsługę w ich najbliższym otoczeniu".

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wilamowicach działa na terenie miasta i gminy obejmującej miasto Wilamowice i miejscowości: Pisarzowice, Hecznarowice, Starą Wieś, Dankowice i Zasole Bielańskie, Strumień, Rajsko, Rudzica. Ponadto Spółdzielnia prowadzi poza gminą sklepy pod szyldem Delikatesy Centrum w Kętach i Jawiszowicach. Działalność handlowa prowadzona jest w 12 sklepach spożywczo-przemysłowych oraz w składzie materiałów budowlanych. Wszystkie placówki handlowe są przystosowane do prowadzenia nowoczesnego handlu. Zmodernizowane i wyposażone w nowe urządzenia umożliwiają stosowanie sprzedaży samoobsługowej. Sklepy posiadają pełną wewnętrzną komputeryzację połączoną z księgowością. Klienci mają możliwość płatności kartami kredytowymi za zakupione towary oraz zapłatę rachunków za media. W celu dalszego unowocześnienia działalności handlowej Spółdzielnia przystąpiła do sieci Delikatesy Centrum i prowadzi 4 największe sklepy pod ich szyldem. Sieć ta oferuje fachową opiekę pod względem technicznym oraz wprowadza nowoczesne metody sprzedaży towarów. Spółdzielnia prowadzi także działalność produkcyjną wspólnie ze spółką Polskie Piekarnie. Pieczywo i wyroby cukiernicze własnym transportem dowożone są do placówek handlowych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Unowocześnienie majątku trwałego Spółdzielni wymaga dużych nakładów finansowych. Corocznie przeznaczane są wysokie kwoty na modernizacje, remonty, zakupy środków trwałych i wyposażenia. Ponoszone nakłady inwestycyjne pozwalają na utrzymanie istniejącej bazy,  a jej wartość ulega ciągłemu podwyższeniu. Prowadzona działalność socjalna przyczynia się do integracji załogi. Organizowane wycieczki, imprezy wypoczynkowe, zabawy, spotkania z emerytami cieszą się dużą popularnością. Spółdzielnia zatrudnia 200 pracowników i zrzesza 54 członków.