GS Wilamowice - Piekarnia

Artykuły

Zespół Pieśni i Tańca "Wilamowice"

Opublikowano w: 2013-03-19
Napisany przez: System Administrator
Kategoria: Wilamowice

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Cepelia FIL-Wilamowice – zespół pieśni i tańca z Wilamowic, prezentujący folklor, stroje i pieśni śpiewane w języku wilamowskim.

Tancerze w strojach śmierguśnickich

Informacje ogólne

Podstawę repertuaru zespołu stanowią miejscowe tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z obyczajów kultywowanych w Wilamowicach przez mieszkańców miasteczka, potomków osadników przybyłych na teren Polski z ziem flamandzkich na początku XIII wieku. Zespół w swoim repertuarze posiada również tańce i piosenki prezentujące folklor z innych regionów Polski: suitę tańców cieszyńskich oraz tańce narodowe: Krakowiaka, Poloneza i Oberka.

Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach. Patronat nad zespołem sprawuje Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z Warszawy. Zespół jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Kierownikiem zespołu i jego założycielką jest Jolanta Danek – absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Zespół wielokrotnie reprezentował Polskę na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych CIOFF. Występował również w wielu krajach, takich jak: Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Litwa, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Występował na licznych estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej a także na Międzynarodowym Festiwalu Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych „Europa bez Granic” w Legnicy. Od kilku lat zespół prezentuje również swój dorobek artystyczny podczas Międzynarodowego Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska" w Polanicy-Zdroju.

Nagrody

  • Zespół otrzymał Dyplomy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej” w 1998 i 2002 roku.
  • W roku 2002 zespół otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony dla Cepelii”.
  • W roku 2000 na Światowym Festiwalu Folkloru w Santa Gorizia we Włoszech pod patronatem UNESCO i CIOFF otrzymał główną nagrodę festiwalu – Oscara Folkloru .
  • Zespół otrzymał Jury Specjal Awards w kategorii "folklor" na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Stambule w 2007 roku.